Voorbeeld uit de keuken van het UtrechtLab


15.
COLLEGETOUR
Circulaire economi
e

Het UtrechtLab heeft drie colleges georganiseerd rondom het thema circulaire economie.

In deze colleges is door medewerkers van de provincie gereflecteerd op uiteenlopende visies over de circulaire economie. Zij werden uitgenodigd om deze te verbinden aan de eigen praktijk. Vanuit transitiedenken hebben zij gezamenlijk meer inzicht, flexibiliteit en veerkracht ontwikkeld om met de onzekerheden, die de transitie naar een circulaire economie met zich meebrengt, om te kunnen gaan. De praktijkgerichte bijeenkomsten hebben daarbij geholpen een nieuwe strategische impuls te geven aan het eigen werk. Het programma zag er als volgt uit:

Achtergrond

De circulaire economie staat voor een economie die nauwelijks nog niet hernieuwbare grondstoffen aan de aarde onttrekt en waarin maatschappelijk toegevoegde waarde samen gaat met economisch

toegevoegde waarde. Deze transitie draait daarom niet alleen om productinnovaties of technische oplossingen. Het vraagt om een verandering in onze huidige manier van denken en doen, maar ook een cultuuromslag is noodzakelijk.


We zullen fundamenteel anders na moeten gaan denken over de manier waarop we produceren, consumeren en ook (aan)sturen.

Gedreven door grondstoffen schaarste en klimaatverandering is de transitie richting een circulaire economie al aan de gang, maar is de richting nog zeer beïnvloedbaar.Eerst is de mogelijke richting voor de provincie Utrecht in de colleges verkend, om vervolgens te bepalen hoe we deze transitie kunnen versnellen.


Bijdrage UtrechtLab

UtrechtLab heeft de college's die gegeven werden door DRIFT georganiseerd. Vervolgens zijn de aanwezigen zelf verder gegaan in de opgaven waar zij aan werken om de transitietheorie daar in praktijk te brengen.