Nieuwe ideeën en andere invalshoeken

Hieronder een overzicht van de sessies in de UtrechtLab Pop-up. Daar nodigden we sprekers uit die vanuit een nieuwe invalshoek een onderwerp benaderen.

Effectief en ontspannen veranderen

Astrid Willems over flexibel denken

Even de schouders losmaken, even met het hoofd rollen, gooi het allemaal maar los. Zo begonnen we de interactieve lezing, waarbij de vraag Hoe gaan we effectief en ontspannen om met constante verandering? centraal stond.

De factoren Waarnemen, Patroonvorming en Stressysteem bleken van grote invloed te zijn op hoe je tegenover veranderingen staat. Daar waar je op focust neem je waar en alles erbuiten nemen we niet waar. Zie het als een zaklamp, dan zie je ook alleen waar je op schijnt. Wij zijn geconditioneerd om patronen te herkennen. Alleen als het patroon verandert zullen wij het waarnemen. Op deze wijze heeft Astrid de aanwezigen in talloze voorbeelden en testjes meegenomen in de wereld van ontspannen en buiten de gebaande paden treden, om flexibel te kunnen denken. Meer weten of terugblikken? Hier vind je de presentatie van Astrid.


Geef je op voor de verdiepende sessie

Op 18 juni van 14.00 -17.00 uur hebben we Astrid weer uitgenodigd. Dan gaat ze uitgebreider in op het onderwerp. Bereid je voor op een energieke en dynamische sessie. Astrid geeft inzicht in de werking van ons brein en geeft technieken die helpen de balans tussen inspanning en ontspanning te optimaliseren. Je leert spanning te signaleren en makkelijker los te laten. De inzichten en technieken zijn direct te implementeren in het dagelijkse (werk)ritme. Geïnteresseerd in deelname? Geef je op via de blauwe knop.

Verras je doelgroep!

Guerruilla marketing volgens Frank Paats

Wat is dat eigenlijk? Het gaat erom een verrassende beleving voor de klant te creëren. Je kunt guerruilla marketing bijvoorbeeld inzetten bij het lanceren of promoten van (nieuwe) producten en diensten. En dat kan op heel veel bijzonder verrassende manieren liet Frank Paats ons zien.


Hoe breng je je doelgroep in beweging met opvallende ideeën? Hoe krijg je meer beleving en bekendheid bij het publiek? Hoe krijg je free publicity? Hoe verhoog je je gunfactor? We bekeken en analyseerden inspirerende, succesvolle voorbeelden van guerrilla marketing. Een voorbeeld was het filmpje van Miele.


Het was heel boeiend om steeds te ontdekken hoe de bedenkers tot acties kwamen om een geweldig contactmoment met de doelgroep tot stand te brengen, fans en ambassadeurs te creeren, je meerwaarde te laten zien en beleven en een ultieme merkbeleving. Hier vindt je het visuele verslag van zijn verhaal.


Benieuwd wat gueruilla marketing voor jou kan betekenen?

Druk op de knop voor aanvullende informatie vinden. En neem contact met ons op. Want bij voldoende belangstelling organiseren we een vervolg sessie.

Opgaven verkennen en verbinden

Michiel van Dongen deelde kansen voor ruimtelijk ontwerp

Er komen nieuwe, complexe en urgente opgaven op de provincie Utrecht af. En ruimtelijk ontwerp kan ons helpen keuzes te maken in deze opgaven.


Michiel liet ons zien dat ruimtelijk ontwerp een verbindende manier van werken is. Hij lichtte toe dat door middel van schetssessies, ateliers, presentaties en andere werkvormen, je gezamenlijk keuzes maakt, mogelijkheden en kansen ontdekt en ontwikkelingen in concrete gebieden verkend.


Massa maken

In samenwerking met de adviseur ruimtelijke kwaliteit, de provinciale ontwerpers en ruimtelijk denkers is het streven ‘massa’ te maken op ontwerp voor en door Utrecht. De introductie van een Provinciaal Ontwerp Platform Utrecht (POPU) vormt hiervoor een belangrijk voorwaarde. Hiermee wordt het ontwerp netwerk nog steviger verbonden. Het uitwisselen van kennis en het leggen van contacten staat centraal. Met het netwerk willen we kennis laten stromen, en komen tot een goede wisselwerking tussen ontwerp en beleidsvorming.


Ben jij bezig met een vraagstuk, waarin ruimtelijk ontwerp je verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op met Michiel van Dongen.