Gebeurt er nog wat?

In de voorgaande update hebben we je laten zien hoe de Pop-Up van het UtrechtLab verplaatst is naar de nieuwe locatie met twee aangrenzende werkruimten. De nieuwe locatie moet nog definitief ingericht worden, maar dat betekent niet dat er ondertussen niets gebeurt. Ook tijdens de verbouwing gaan we gewoon door. Er wordt gediscussieerd, strategisch gepland, er zijn denkpatronen doorbroken en nieuwe inzichten verschaft. We nemen je graag even mee in de diverse onderwerpen die het UtrechtLab opgezocht hebben. En vaak horen we de vraag ‘Hoe werkt het nu eigenlijk?’. We lichten het graag even toe.

Ik heb een vraag...
Vanuit het UtrechtLab zetten we ons in om je verder op weg te helpen bij ingewikkelde (maatschappelijke) vraagstukken. Zie het als een openbaar toegankelijk leerplatform, met als doelstelling om je te helpen bij beleids- en uitvoeringsinnovatie, organisatieleren en het verbinden met externe partners. Jij komt met een afgebakende (beleids)vraag en wij doen er alles aan om samen met jou en/of je team de vraag concreter te maken.


We bepalen samen hoe we inzichten creëren, van wie we kunnen leren, of hoe we naar de oplossing op zoek gaan. En soms is het nodig om wat extra geïnspireerd te raken en van anderen te leren. Dan kunnen we je verbinden met externe partners, vragen we iemand vanuit zijn kennis en passie voor een thema of onderwerp los te gaan.


Transitiefasen van duurzame markttransities
Onlangs heeft Lucas Simons toegelicht hoe zijn change theorie in vier transitiefasen in elkaar steekt voor duurzame markttransities. Bijster interessant, want zijn aanpak is gericht op borging van duurzame transities door de markt en van daaruit vult hij de rol van de overheid in de verschillende fases verder in. Een werkwijze die toepasbaar lijkt bij iedere markttransformatie en die we gaan verkennen bij de stad-landverbindingen in de landbouw.


IPO zoekt de verbinding

Ook voor interne vraagstukken bieden wij een helpende hand. In oktober hebben we met een groep IPO-adviseurs geconstateerd dat de interne inzet in de IPO-advisering per vakgebied nogal verschilt. We hebben onderzocht hoe we de onderlinge (interne) samenwerking kunnen verbeteren. Met touw en bord hebben we letterlijk verbindingen gemaakt. Uiteindelijk hopen we dat we zo meer kunnen agenderen bij het IPO vanuit een gezamenlijke en integrale Utrechtse agenda. Bekijk de video voor een impressie van de bijeenkomst.


Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 15 jaar
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bestaat 15 jaar! Naast dat we dit gevierd hebben met taart, zijn de raakvlakken voor het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug verkend met andere opgaven van de provincie Utrecht.


Het is een gebiedsproces waarbij wordt gewerkt aan vergroting van het Nationaal Park over de hele Utrechtse Heuvelrug, versterking tussen alle partners in het gebied en het ontwikkelen van financiering van dit waardevolle gebied. Denk aan het behouden/versterken van natuur, het ontwikkelen van verdienmodellen en de versterking van de economische regio. En ook opgaven op het gebied van rode ontwikkelingen en infrastructuur raken het Nationaal Park.


Binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zien we allerlei provinciale opgaven langs komen die we intern beter op elkaar kunnen aansluiten. Aan de hand van een storymap zijn de raakvlakken tussen deze opgaven in kaart gebracht.


Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober heeft de tiende dag van de duurzaamheid plaatsgevonden. Het UtrechtLab heeft geholpen met de voorbereiding van deze dag.


Foto: Bijeenkomst Dag van de Duurzaamheid


Tussenevaluatie cultuur- en erfgoednota

De tussenevaluatie van de cultuur en erfgoednota vond plaats bij Kanaal30. Er is nuttige informatie uitgewisseld tussen verschillende partijen en genetwerkt. Gedeputeerde Mariette Pennarts-Pouw gaf een enthousiaste speech over cultuur- en erfgoedbeleid. Aan de hand van foto’s werden de eerste bevindingen van de tussenevaluatie gepresenteerd.

Floris de Gelder, directeur van paleis Soestdijk, gaf aan waar hij in praktijk allemaal mee te maken krijgt. Na de pauze werd gediscussieerd over verschillende thema’s om duidelijk te krijgen wat de deelnemers verwachten in de toekomst en hoe daarop samengewerkt kan worden.

Foto: Brainstormsessie tijdens tussenevaluatie Cultuur- en erfgoednota.Met welke hulpvraag zien we jou

binnenkort in het UtrechtLab?


“We ontmoeten je graag!”