De energietransitie saai?

Niet in de gemeente De Bilt. Daar startte medio 2018 een campagne om jongeren te betrekken bij de strijd tegen klimaatverandering. Provincie Utrecht, gemeente De Bilt en Natuur en Milieufederatie Utrecht zijn initiatiefnemers van deze campagne. “Een nieuwe manier van omgaan met energie raakt ons allemaal. Keuzes voor de toekomst worden nu gemaakt door gemeenten en provincies. Daarom willen we weten hoe de nieuwe generatie over die keuzes denkt”, aldus gedeputeerde Pim van den Berg."

Waarom we dit doen?
In de provincie Utrecht werken verschillende partijen samen aan de energietransitie. Het is van belang om inwoners hier goed te betrekken. In reguliere participatietrajecten zijn jongeren vaak ondervertegenwoordigd, terwijl juist zij veel belang hebben bij het tegengaan van klimaatverandering.