Inspiratiefestival

Kiezen uit workshops en lezingen

Na de keynote was het tijd voor het opdoen van nieuwe ideeën tijdens het inspiratiefestival, waarbij de deelnemers diverse deelsessies konden volgen. Zo was er een sessie over Solarpark de Kwekerij, waar verschillende functies worden gecombineerd. Er wordt niet alleen zonne-energie opgewerkt vertelt Erik Mol, de zonneweide heeft ook een recreatieve en educatieve functie. In een andere sessie werd behandeld hoe het cultuurlandschap ingezet kan worden bij projecten op het gebied van windenergie, zonne-energie en bio-energie. Want hoe maak je nou keuzes en ontwerpstrategieën om cultuurhistorie in het landschap in te laten passen? Er werden diverse uitgangspunten aangereikt.

Nuttig en kritisch

Het kan zijn dat je samen met collega’s uitgestippeld hebt hoe de energietransitie optimaal ingepast kan worden in de landschappen waar je over gaat, maar dat bewoners niet bepaald enthousiast reageren. In de deelsessie Participatie: Waar te beginnen? (door Gerben de Vries en Ieke Benschop) werd besproken hoe je gesprekken met de gemeenschappen organiseert zodat plannen en projecten haalbaarder worden. Voor veel deelnemers bleek dit een erg nuttige sessie omdat ze regelmatig worstelen met ontevreden bewoners. Ook voor de andere partij was de sessie bruikbaar. Kritische omwonenden vertelden wat voor hun de haken en ogen zijn op het gebied van energietransitie. Zo konden de partijen de dialoog met elkaar aangaan en kregen ze inzicht in elkaars beweegredenen.

Gemixt publiek en programma

Er is een goede mix van mensen op de bijeenkomst afgekomen: van beleidsmakers tot omwonenden en zowel mensen van binnen als buiten de provincie Utrecht. Tussendoor klinken er positieve geluiden over de programmainhoud. Deelnemers gaven aan naar de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit te zijn gekomen om inspiratie op te doen, een spiegel voorgehouden te krijgen of meer over het onderwerp te leren. Ook omwonenden bezochten de bijeenkomst om meer te weten te komen over de plannen en mogelijkheden van energielandschappen bij hun in de buurt. Tijdens de sessies was er de mogelijkheid om met elkaar over het onderwerp in gesprek te gaan. Het was mooi om te zien dat mensen kennis met elkaar delen en uitwisselen waar ze tegenaan lopen.

Geen burger, geen probleem!

In de humoristische toolboxmeeting ‘geen Burger, geen Probleem!’ gaven twee ervaren adviseurs en schrijvers van het boek: “Burgers? Nee, dank u!” tips en tricks om de burger zo snel mogelijk buiten beeld te plaatsen. Via een eenvoudig stappenplan,

verschillende interactieve modules en realistisch nagespeelde situaties, kregen toehoorders handvatten aangereikt om hun eigen werk nog effciënter in te kunnen richten. Het resultaat is een burgervrije werkomgeving waar iedereen weer toe komt aan

datgene waar het daadwerkelijk om gaat.


Cultuurlandschap inzetten

In deze sessie werden door Els Romeijn (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) uitgangspunten aangereikt om keuzes te maken om cultuurhistorie in het landschap in te passen. Ook werden diverse ontwerpstrategieën toegelicht.


Innovatieve ontwerpoplossingen voor de agrosector

Een interessante sessie over duurzame energieopwekking en agrarische productie door Rudy Brons. De uitkomsten van de RVO prijsvraag (2017) over innovatieve ontwerpoplossingen voor de agrosector werden toegelicht. Er werd ook gekeken naar welke oplossingen een win-win situatie opleveren qua energieopwekking én ruimtelijke kwaliteit en welke strategieën naar meer integrale oplossingen haalbaar zijn.


Zonnestroom toen, nu en in de toekomst

Zonnestroom heeft in de laatste 50 jaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. We merken dat de tijd is aangebroken dat deze technologie op grote schaal onze leefomgeving betreedt. Waar kostenreductie van zonnestroom lange tijd de belangrijkste focus van ontwikkeling was, komt daar nu de uitdaging bij hoe we die betaalbare of zelfs goedkope technologie ook zo veel mogelijk waarde kunnen geven. Waarde voor de gebouwen waarop zonnestroomsystemen worden toegepast, maar ook waarde voor het (energie)landschap waarin ze worden geplaatst.

Kay Cesar gaf inzicht in welke oplossingen (materialen, componenten, systemen, ontwerp, etc.) nu beschikbaar zijn en welke in de nabije toekomst beschikbaar komen, waarbij met

name werd ingegaan op de vraag hoe deze keuzes de waarde van het landschap kunnen vergroten.

Boven het maaiveld

Boven het maaiveld is een ontwerpend onderzoek naar de energietransitie in het veenweidegebied. Andrea ZierLeyn: "In dit onderzoek beogen we met een brede kijk op de energietransitie nieuwe en realistische toekomstscenario’s voor het veenweidegebied te maken. Aanleiding hiervoor is dat door bodemdaling en vernatting de huidige vorm van landbouw in veel veenweidegebieden geen toekomst meer heeft. We onderzoeken voor meerdere duurzame energiebronnen naast het te verwachten rendement, de ruimtelijke impact en de kansen voor een waardevolle integratie met de

aanwezige landschappelijke, maatschappelijke en cultuurhistorische structuren in het gebied." De aanpak van het project en de vele vragen waar antwoord op gezocht wordt werden gedeeld.


De presentaties van de deelsessies zijn (na registratie) te vinden op www.energiewerkplaatsutrecht.nl.