Dagopening, keynote en speech

Welkom

Donderdag 14 februari 2019 stond in het teken van energielandschappen tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit. De nadruk lag deze dag op de kansen die de energieopgave biedt om de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te versterken. Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen heette de bezoekers welkom in de grote zaal van cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen.

Gedeputeerde Pim van den Berg vertelt in een kort gesprek met de dagvoorzitter tijdens de opening van de bijeenkomst:

“Ik ben trots op de prachtige provincie Utrecht waar mensen willen wonen, werken en recreëren. Om dit zo te houden moeten we wel keuzes maken over welke ontwikkelingen nog mogen plaatsvinden en waar. Want de provincie is ruimtelijke gezien druk bezet.”

Keynote
Energielandschappen en ruimtelijke kwaliteit

We staan dus voor een belangrijke opgave in de provincie Utrecht, maar wat is er nou mogelijk op het gebied van energielandschappen?

Om hier antwoord op te geven, werd het woord aan Sven Stremkes en Dirk Oudes (Academie van Bouwkunst Amsterdam en Universiteit Wageiningen) gegeven.

Tijdens deze keynote speech stonden zij stil bij recente ontwikkelingen in het kader van het nationale Klimaatakkoord. Zij gaven inzicht in uitkomsten van vergelijkend onderzoek naar grootschalige landschapstransformaties. Het doel: de provincie een spiegel voorhouden.

Een multi-ruimtevraag

De energietransitie-opgave legt ons druk op als het gaat om ruimte. Dit werd eveneens benadrukt door de woorden van gedeputeerde Pim van den Berg:

"De energietransitie vraagt veel ruimte, omdat we veel duurzame energie op moeten wekken. Duurzame energietechnieken gebruikmakend van zon en wind vragen om ruimte, maar we hebben die ruimte ook nodig voor wonen, werken, bewegen en recreëren, want al die functies samen maken Utrecht tot een topregio. Daarom wil men hier wonen.

De uitdaging zit in de multi-ruimtevraag. Hoe gaan we dit aanpakken? Elke vierkante meter in onze provincie heeft een functie, maar door de energietransitie is er ook ruimte nodig voor het opwekken van duurzame energie."

"Laten we niet voor de grote opgave wegduiken maar samen verkennen hóe de energietransitie-opgave ook een kans kan zijn voor het Utrechtse buitengebied. Dat is waar we vandaag met elkaar over leren en in gesprek gaan. Alleen samen, waarbij we gebruikmaken van ieders expertise op het gebied van onder andere natuur, landbouw, erfgoed, bodem en ruimtelijke ordening, kunnen we elkaar juist informeren en kwalitatief goede beslissingen nemen in deze complexe opgave."