01. Stilstaan en reflecteren

Beste collega,

We leven sinds maart 2020 in een nieuwe werkelijkheid. Het Covid-19 virus laat ons voelen dat we kwetsbaar zijn, elkaar nodig hebben en dat de wereld niet maakbaar is. Na de eerste fase van de crisis komt nu vooral de vraag boven hoe we hiervan kunnen leren. En ook hoe we ons kunnen aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid? Dit precies de reflex die ik heb waargenomen bij veel van onze collega’s. Op allerlei momenten ervoer ik afgelopen maanden verbondenheid tussen mensen, met aandacht voor ontmoeting, voor leren en experimenteren. Bij het UtrechtLab ervaren we dat ook. Er is veel vraag naar ondersteuning. Innovatie en vernieuwing gaan door. Veel van de dingen die we deden, doen we nu digitaal. Hoe dat gaat kun je teruglezen in dit magazine, net als over de dingen die we afgelopen jaar hebben geleerd.

In 2020 investeren we als UtrechtLab in het structureel leren van wat we doen. Ben je benieuwd hoe we dat aanpakken? Verderop lichten we leren van innoveren verder toe. De werkvormen die we toepassen in de sessies die we faciliteren passen zich ook aan op de nieuwe werkelijkheid. Dus doen we veel digitaal. Een methode die we steeds meer toepassen voor complexe vraagstukken is Design Thinking. Door vanuit bredere perspectieven te kijken, of het vraagstuk eerst in stukjes te hakken, komen we met elkaar tot innovatieve oplossingen.

We kunnen de complexe maatschappelijke vraagstukken niet alleen oplossen. Als we oplossingen willen vinden, hebben we een andere manier van kijken nodig. Dit is het pad richting experimenteel bestuur dat Suzanne Potjer beschrijft. En dat is niet makkelijk, want het is het pad van het niet weten, vertrouwen hebben en vertrouwen geven.

Dit jaar gaan we veel van elkaar leren. Het UtrechtLab blijft een praktische en fysieke ontmoetingsplek en kan ondersteuning bieden voor iedereen die wil werken aan innovatie en vernieuwing. In de tweede helft van 2020 zullen we nog meer de samenwerking opzoeken met de andere onderdelen in de organisatie die met leren en experimenteren bezig zijn. Dit doen we omdat we geloven dat dit ons verder brengt in de nieuwe werkelijkheid. Voel je welkom om even bij ons binnen te lopen!

Christa Docter,

Namens het team van het UtrechtLab

"Innovatie en vernieuwing gaan door. Veel van de dingen die we deden, doen we nu digitaal."