03. Leren van innoveren

De samenleving stelt ons voor complexe dilemma's en vraagstukken. Voor een deel van die vragen zijn nog geen antwoorden. Dus standaard procedures en vastgestelde beleidsstukken helpen ons niet verder. We hebben innovatie nodig. Het UtrechtLab is er om collega's in staat te stellen tot die innovatie te komen. En door ruimte (fysiek en mentaal) te organiseren, om dingen uit te proberen.

Innoveren, hoe doe je dat?

Hebben wij bij het UtrechtLab pasklare antwoorden op hoe je dat doet, innoveren? Nee. We hebben geleerd dat innovatie ontstaat door structuren te doorbreken. Door met elkaar in gesprek te gaan. En door ruimte te geven om anders naar een vraag te kijken. Dat kun je doen door bepaalde methodes of werkvormen toe te passen, de juiste vragen te stellen of mensen bij elkaar te zetten. Op die manier proberen we om 'werkenderwijs' en 'al doende' ruimte te geven aan creativiteit en innovatie. Of het nu gaan om visievorming of concrete beleidsuitvoering, in alle processen streven we naar concrete oplossingen die aansluiten bij de gebruikers. Innovatie van het proces staat dus altijd ten dienste van het doel. Het pasklare antwoord op hoe je dat doet, innoveren, hebben we niet. Maar we hebben veel ervaring opgedaan en zijn goed in maatwerk. En de lessen die we leren, delen we met jou. Daar gaan we ons dit jaar extra op richten.

Leren en evalueren

Als je ooit een experiment hebt uitgevoerd, heb je ervaren dat je startpunt een idee was, of een onderwerp dat je beter wilde begrijpen. De volgende stap van het experiment is uitproberen. Onderzoeken wat werkt en wat niet werkt. Daar leer je van. In het provinciehuis doen de meesten van ons dit regelmatig. Bij het optimaliseren van ons beleid, of als we aan de slag zijn met vraagstukken uit het veld waar geen pasklare antwoorden voor zijn. Wat we niet als vanzelfsprekend doen, is oog hebben voor die leermomenten. Of deze in een bredere context zetten, zodat ook collega's buiten het experiment er iets van kunnen leren. En precies dat heb je wel nodig voor blijvende innovaties. Gelukkig kun je het UtrechtLab vragen je daarbij te helpen. Door een evaluatie voor je te organiseren, of door mee te kijken: wat hebben we hiervan geleerd? Hoe kunnen we dit delen met de organisatie? Wil je meer weten over leren van experimenteren? Suzanne Potjer van de Universiteit Utrecht schreef hierover een publicatie.

Wat kun je van het UtrechtLab verwachten?

Jij als opdrachtgever komt met een vraag bij ons. Het UtrechtLab biedt ondersteuning in veel opzichten, nadat we samen ontdekt hebben welke ondersteuning gewenst is. Het UtrechtLab is zelf nooit eigenaar van een (innovatie)project. Als opdrachtgever ben en blijf je altijd eigenaar van het project.

Waar kunnen we je mee helpen?

Als betrokken sparringpartner. Je vraag uitdiepen en meedenken over de inrichting van het transitieproces. Zo nodig betrekt het UtrechtLab externe expertise. Als vormgever, organisator en begeleider van creatieve sessies,symposia en evenementen die passen in een verbetertraject. Als verbinder van (interne en externe) mensen, om van en met elkaar te leren en te komen tot inspirerende, nieuwe perspectieven. Een enthousiaste leerling en organisator die geleerder lessen uit activiteiten bij het UtrechtLab trekt en helpt verspreiden binnen de organisatie. Als ... daag het UtrechtLab maar uit!.