Informatievoorziening & Automatisering


Nieuwsbrief januari 2020

Aan de hand van deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen team Informatievoorziening & Automatisering (IEA). Deze nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal.


De Democratische Duiding van Data

In het provinciehuis vond op 4 december de informatiesessie De Democratische Duiding van Data plaats voor Provinciale en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. PS- en GS-leden werden geïnformeerd en betrokken in kwesties en dilemma's rond het thema data, de burger en de overheid. Keynote spreker was Marleen Stikker, de eerste burgemeester van de eerste digitale stad van de wereld en auteur van het boek ‘Het internet is stuk’.

Provincie Utrecht lid van Utrecht IT-Circle

De provincie Utrecht is onlangs lid geworden van Utrecht IT-Circle. Dit is een samenwerkingsverband van diverse organisaties in de regio Utrecht die met elkaar kennis delen op het gebied van IT. Utrecht IT-Circle is een besloten regionaal kwaliteitsplatform waar aangesloten organisaties op continue basis samenwerken met als doel elkaar aan te vullen, te inspireren en te versterken op het gebied van kennisontwikkeling, talentontwikkeling en innovatie.

Implementatie Portfolio en Projectmanagement Tool

Binnen team IEA is enige tijd geleden een Portfolio en Projectmanagement Tool geïntroduceerd om beter zicht te krijgen op de projecten en activiteiten waar IEA bij betrokken is. In de tool worden de uitgevoerde I-projecten bijgehouden en maandelijks door de projectleider aan de opdrachtgever verantwoord.

Vervanging papieren documenten

Documentaire Informatievoorziening (DIV) is onderdeel van het team Informatievoorziening & Automatisering en is primair verantwoordelijk voor de postbehandeling, het archiefbeheer en biedt gebruiksondersteuning bij Documentum. Momenteel speelt er in dit cluster een aantal ontwikkelingen. Eén daarvan is vervanging van papieren documenten. Hiermee wordt het vervangen van originele papieren documenten door digitale kopieën (scans) bedoeld.

Nieuwe openingstijden ICT-servicepunt

De openingstijden van het ICT-servicepunt gaan veranderen. In de maanden januari en februari 2020 start team IEA met een pilot. Daarin worden ook de spelregels van het ICT-servicepunt weer strenger nageleefd. Momenteel wordt het ICT-servicepunt voor allerlei vragen rondom ICT ingeschakeld. Het ICT-servicepunt is uitsluitend bedoeld voor medewerkers die niet verder kunnen werken. Met de start van de pilot gaat het ICT-servicepunt hierin consequenter optreden richting de organisatie.

Businessmodel in ontwikkeling

Eind november 2019 is het cluster Kaderstelling & Advisering (K&A), onderdeel van het team Informatievoorziening & Automatisering (IEA), gestart met het ontwikkelen van een businessmodel. Dit businessmodel is bedoeld voor de omgeving waarin we ons werk doen, maar ook om richting de organisatie duidelijk te maken wie we zijn en wat we vanuit K&A doen.