PROGRAMMA

16.30 uur Start van de bijeenkomst met een welkomstwoord van dagvoorzitter Bart Cosijn.

16.35 uur Interviews met Rob van Muilekom (gedeputeerde provincie Utrecht) en Arjen Noorthoek (wethouder gemeente Woerden).

16.55 uur Pitch van Do Janne Vermeulen (architect-directeur en medeoprichter van Team V Architectuur) over ontwerpprincipes voor verdichting.

17.20 uur Rondetafelgesprekken waarin we samen de kansen en bedreigingen bespreken voor de actuele vraagstukken die horen bij hoger bouwen:

  • Maatschappelijke impact
  • Draagvlak & participatie
  • Leefbaarheid & levendigheid
  • Woonmilieus & woningtypes
  • Bereikbaarheid & duurzaamheid
  • Betaalbaarheid & realisatie

18.10 uur Pauze

18.25 uur Interactieve talkshow over de bevindingen uit de rondetafelgesprekken, met aan tafel: Astrid Janssen (wethouder gemeente Amersfoort), Martine Vledder (stedenbouwkundige SITE), Do Janne Vermeulen (directeur Team V) en Theo Stauttener (partner Stadskwadraat).

19.00 uur Afsluiting