In de provincie Utrecht is het aantrekkelijk om te wonen, te werken, te ontspannen en te ontmoeten. Utrecht is een belangrijke motor van de Nederlandse economie in het centrum van het land. Het aantal woningen (prognose woningbehoefte tot 2040: 150.000), arbeidsplaatsen en de mobiliteit nemen door deze aantrekkelijkheid de komende jaren fors toe. Dit heeft grote gevolgen voor de ruimte en heeft effecten op sociaal vlak en voor onze leefomgeving. Hoger bouwen kan een belangrijk instrument zijn in de verdichtingsopgave.

In de Topmeeting Hoog Gebouw(d) willen we verkennen hoe we op een aantrekkelijke wijze hoger kunnen bouwen en tegelijkertijd een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

De vraag HOE gaan we bouwen, en WAAR, is een zoektocht voor iedere betrokkene. We staan hierbij samen, als regio, voor een flinke uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat onze dorpen en steden ook in 2040/2050 fijne en gezonde plekken zijn om te wonen, werken en verblijven? Naast voldoende woningen voor diverse doelgroepen, spelen andere ambities een rol zoals de energietransitie, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het combineren van deze verschillende functies vraagt om innovatieve oplossingen en om een andere manier van kijken naar de inrichting van onze regio.

Voor alle vraagstukken geldt dat de druk op de provincie Utrecht dusdanig is dat keuzes onontkoombaar zijn. Om ons te helpen keuzes te maken hebben we architectuurcentrum AORTA gevraagd om deze Topmeeting te begeleiden.

Ik kijk uit naar uw aanwezigheid.

Gedeputeerde Rob van Muilekom

Provincie Utrecht

Uitnodiging

Topmeeting Hoog Gebouw(d)

28 januari 2021

In samenwerking met: