What's next?

Masterclass gezond leven
voor gemeenten

Ideeën opdoen hoe je met gezonde leefomgeving aan de slag kan in je werk? Doe dan mee aan onze masterclass. Maak kennis met gezonde leefomgeving instrumenten en hoor meer over innovaties op dit gebied.

Symposium
gezonde leefomgeving

Wat zijn de resultaten van het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving? Daarover organiseren we een symposium. Ondertussen werken we verder aan een nieuw uitvoeringsplan voor het programma na 2019.

Meer lectures over gezonde
leefomgeving

Met een divers gezelschap, inspirerende presentaties, scherpe vragen en goede gesprekken denken we tijdens deze lectures na over innovatieve manieren om een gezonde leefomgeving mee te nemen in de opgaven waar we nu voor staan. Zoals energietransitie, gezond voedsel, klimaat, wonen, etc.

Internationaal
samenwerken

Ons doel voor 2019: lid worden van het WHO Regions for Health netwerk, om zo kennis te delen en te leren met en van Europese regio’s. En we gaan natuurlijk verder met het samen agenderen van gezondheid in Europa, onder meer tijdens de Europese Green Week.

Geluid

Samen met onze partners gaan we in overleg over een bredere aanpak voor geluid waarmee we in de toekomst aan de WHO advieswaarden voor omgevingsgeluid kunnen voldoen. Ook blijven we werken aan geluidsinnovaties, zoals de Whiswall.

Stilte in de stad

We gaan door met de succesvolle campagne ‘Laad je op in de natuur’. Ook onderzoeken we of er nog genoeg stille plekken in de stad zijn. Door de verdichting worden publieke plekken steeds kleiner en schaarser en het aantal mensen dat ze gebruikt steeds groter.

Gezondheid in Omgevingsvisie

Hoe realiseer je als provincie een gezonde leefomgeving in de context van alle opgaven en ontwikkelingen voor het grondgebied? Samen met onze partners maken we inrichtingsprincipes en ontwikkelrichtingen om hieraan vorm te geven. Wetenschappers en deskundigen zijn geïnterviewd over zorgpunten, kansen en aanhaakmogelijkheden.

Blijven samenwerken en experimenteren

We blijven kennis delen en experimenteren met onze collega’s, gemeenten, kennisinstellingen, Health Hub Utrecht, Blue Office, EBU, U10, Nationaal Park Heuvelrug, HKU, partners Regiodeal Foodvalley (voeding en gezondheid), etc.

Instrumenten gezonde en duurzame ruimtelijke plannen

Hulp nodig bij het in beeld brengen van de gezondste keuzes voor ruimtelijke plannen? Door zorgvuldig ontwerp en de juiste ingrepen kan ook bij stedelijke verdichting een gezonde, prettige leefomgeving gerealiseerd worden.