Voorwoord

Welkom bij het magazine over het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving

Welkom bij het magazine van het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving. Als provincie Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen in de provincie in een gezonde en prettige leefomgeving woont, werkt en recreëert. Daarom hebben we uitgesproken dat we dé modelregio voor een gezond leven willen zijn. Een regio waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen.


Provincie Utrecht is een mooie, rustige en groene regio. Maar de leefomgeving staat onder druk. Groeiende verstedelijking en verkeersstromen maken het een uitdaging om de regio zo gezond mogelijk te houden: nu en in de toekomst en voor alle inwoners. We staan als regio voor een complexe uitdaging, maar het biedt ook nieuwe kansen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en om een andere manier van kijken naar de inrichting van onze provincie.


Een gezonde leefomgeving is verbonden met alle andere maatschappelijke opgaven waar we als provincie voor staan. Hoe geef je invulling aan de behoefte aan ruimte en meer groen om te ontspannen, bewegen en ontmoeten als we ook rekening moeten houden met verdichting van stedelijk gebied, de energietransitie, bereikbaarheid en klimaatverandering? Deze uitdaging kunnen en willen we niet alleen aangaan. Samen met onze partners zorgt de provincie voor slimme innovatieve combinaties van opgaven en werken we aan dé modelregio voor gezond leven.


In dit magazine vertellen we je over onze ambities, wat we al gedaan hebben en wat we nog gaan doen.

Veel leesplezier.