WEGH DER WEEGEN

De Wegh der Weegen ligt tussen landgoed Vollenhoven in De Bilt en de Stichtse Rotonde in Amersfoort. Het is een provinciale weg met een bijzondere geschiedenis en een bijzondere cultuurhistorische context. Belanghebbenden en omwonenden van de N237, verenigd in de Stichting Wegh der Weegen, werkten in deze casus samen met verschillende overheden en hadden een actieve rol bij het maken van een streefbeeld voor de weg. Bij aanvang van de casus was er grote behoefte aan een open en constructieve gedachtevorming over de inrichting en het beheer van de weg én de omgeving ervan.

De samenwerkingsafspraken van de stichting Wegh der Weegen, de vier betrokken gemeenten en de provincie zijn vormgegeven in een intentieverklaring. Het doel van deze intentieverklaring was om gezamenlijk met alle omgevingspartijen tot een streefbeeld te komen voor de Wegh der Weegen. Dit Streefbeeld is gemaakt en tijdens de bijeenkomst Europese Routes (31 mei 2018) aangeboden aan toenmalig gedeputeerde Dennis Straat.

Het Streefbeeld behelst concrete aanpassingen. Een klein aantal daarvan is al omgezet in tastbare resultaten, zoals de sortietegels en de illustraties in de fietstunnel Vollenhoven. Deze illustraties zijn ontworpen in een alliantie tussen een beeldend kunstenaar en leerlingen van de Stichtse Vrije School in Zeist.

De casus binnen het huidige IFL is afgerond. Het Streefbeeld is gereed en het proces geëvalueerd. Het Streefbeeld vraagt nu om een volgende stap en een nieuw project: de daadwerkelijke uitvoering.

DE INNOVATIEVE AANPAK

De provincie koos bij de Wegh der Weegen voor een actieve samenwerking met diverse overheden én betrokken burgers om te komen tot een gezamenlijk streefbeeld. De omgeving kreeg daarbij een actievere rol dan gebruikelijk. De provincie ondersteunde de Stichting Wegh der Weegen met financiële middelen (subsidies) en aansluiting bij de provincie via een projectleider van het IFL. De stichting had een coördinerende rol terwijl de overheden een meer faciliterende rol vervulden.

Stichting Wegh der Weegen over de impuls aan de maatschappelijke opgave:

"Het loont om (lokale) initiatieven te betrekken bij maatschappelijke opgaven. Het in 2018 uitgebrachte Streefbeeld, dat in dialoog met de samenleving tot stand is gekomen, is een uitgelezen voorbeeld dat hier veel energie, kennis en kunde kan zitten. Maak daar gebruik van en zorg ervoor dat de inwoners ‘achter’ deze initiatieven ervaren dat hun bijdragen ertoe doen."

IMPULS AAN DE OPGAVE

Het Streefbeeld kan de komende jaren als basis fungeren voor het gesprek met de omgeving over een optimale uitvoering van werkzaamheden op en rond de N237.


Door het gezamenlijk opstellen van het Streefbeeld van de Wegh der Weegen ligt er een breed gedragen streefbeeld voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van de N237. Daarmee is ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van 'Mobiliteit met Allure', zoals Paul Roncken (onafhankelijke provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht) dat aanbeveelt in zijn advies over provinciale infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit.

De Wegh der Weegen in beeld

De geschiedenis en de toekomst van de Wegh der Weegen

Het Streefbeeld voor de Wegh der Weegen

image