VRAAGGESTUURD OV
OP HET EILAND VAN SCHALKWIJK

Samen met vervoerder U-OV en gemeente Houten startte de provincie in 2019 met een proef voor flexibel, vraaggestuurd openbaar vervoer (OV) op het Eiland van Schalkwijk: U-Flex. Het Eiland van Schalkwijk leent zich goed voor deze, nog lopende, proef. Het is een gebied met meerdere kleine kernen die maar beperkt (Schalkwijk, ’t Goy) of niet (Tull en ’t Waal) door OV ontsloten werden. De bestaande buslijn door het gebied werd weinig gebruikt en sloot dus niet goed aan op de (beperkte) vraag naar OV.

U-Flex is een bus op afroep, die rijdt waar en wanneer reizigers op het Eiland willen reizen. De bus is telefonisch te reserveren, maar ook via een speciaal ontwikkelde app die aansluit op het overige OV en OV9292.

U-Flex vervangt bestaande buslijnen op het Eiland en biedt ook vervoer naar plekken waar voorheen geen openbaar vervoer reed. In het voorjaar van 2019 vond de aftrap plaats en de pilot loopt door na afsluiting van het IFL, tot het voorjaar van 2021.

Vervoerder U-OV en gemeente Houten ontwikkelden U-Flex. In het voortraject werden bijeenkomsten voor potentiële gebruikers georganiseerd. De tussenevaluatie van augustus 2019 geeft aan dat de gebruikers van U-Flex zeer positief zijn over de pilot.

DE INNOVATIEVE AANPAK

Vraaggestuurd OV op zich is al een bekend fenomeen bij bijvoorbeeld de regiotaxi. De innovatie van U-Flex zit in het vervangen van een bestaande, weinig gebruikte busdienstregeling, door een vraaggestuurde variant. Daarbij wordt er wel bij haltes opgehaald en afgezet, maar de reizigers en de vraag bepalen het verloop van de reis binnen het traject. Boeken kan telefonisch, maar ook van deur tot deur via een app. Reguliere OV-abonnementen zijn geldig. Daarnaast sluit U-Flex aan op het reguliere OV.

Impuls aan de opgave

De proef op het Eiland van Schalkwijk richt zich op een afgebakend gebied waar de bevolkingsdichtheid klein is en het aanbieden van OV voor de vervoerder niet rendabel. Door te experimenteren met een vorm van vraaggestuurd OV die aansluit op het reguliere openbaar vervoer in de rest van de regio, wordt gestreefd naar efficiënter OV dat beter aansluit bij de (beperkte) vervoervraag. Daardoor kunnen mensen die afhankelijk zijn van het OV op het Eiland, hiervan op afroep gebruik maken. Bovendien kunnen zij vaker, in veel gevallen directer en op meer plaatsen dan voorheen reizen.


De tussenevaluatie over de proef laat een zeer positief geluid van de gebruikers horen. Hoewel de proef nog niet ten einde is, lijkt een nieuw systeem ‘met een plus’ te zijn gecreëerd. Er zijn nu meerdere plekken waar naartoe gereisd kan worden, die eerder niet meer met het OV bereikbaar waren. U-Flex is bovendien zodanig opgezet dat het concept ook kan worden toegepast in andere afgebakende, dunbevolkte gebieden in de provincie Utrecht. De casus draagt hierdoor bij aan het versterken van de mobiliteit en daarmee de leefbaarheid in kleine kernen.

Evaluatie van de pilot

Positief geluid van de OV-gebruikers

image