VLIEGWIEL VAN GEMEENSCHAPSKRACHT

'Vliegwiel van gemeenschapskracht' is een casus die uitgaat van initiatieven vanuit de gemeenschappen in kleine kernen. Via een kennisnetwerk en een kernteam met ambassadeurs worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd met uiteenlopende partijen. Deze casus is momenteel in de opstartfase waarin de pilotinitiatieven worden geselecteerd.

De gekozen initiatieven worden bottom up geïnitieerd. Het zijn bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van:

  • het benutten van voedsel- en duurzame energiepotentieel,
  • het aantrekkelijk worden voor verschillende generaties en doelgroepen,
  • het verbeteren van de bereikbaarheid,
  • het in stand houden van een basisniveau van voorzieningen,
  • het waarborgen van sociale samenhang en
  • het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.


Hoewel er nog geen tastbare resultaten zijn, is er al wel een veelbelovend netwerk gevormd en zijn de verwachtingen hooggespannen.

DE INNOVATIEVE AANPAK

De provincie Utrecht stelt zich proactief op en wil niet afwachten tot er zich in de kleine kernen een opeenstapeling van leefbaarheidsproblemen voordoet. Daarom stimuleert de provincie lokale initiatieven die kunnen bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid, inclusief de economische ontwikkeling ter plekke. De provincie gaat daarbij uit van energie en gemeenschapskracht die al aanwezig is in kleine kernen. Deze energie en kracht worden versterkt met ondersteuning vanuit de provincie en kunnen daarmee succesvoller worden en vermeerderen. Zo wordt een vliegwieleffect voor gemeenschapskracht gecreëerd waarbij de provincie Utrecht uiteindelijk weer terug kan stappen, en de gemeenschap op eigen kracht verder kan.

IMPULS AAN DE OPGAVE

Door co-creatie en het centraal stellen van ‘de mens’ wordt bewoners- en overheidsperspectief benut. De pilots die in de casus 'Vliegwiel van gemeenschapskracht' worden ondersteund, zijn gericht op het leren en delen van ervaringen. Het zal nieuwe samenwerkingsvormen tussen inwoners en overheid tot stand brengen, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van maatschappelijk aandeelhouderschap en het afbouwen van afhankelijkheid van de overheid. Gaandeweg is het doel als provincie te leren welke rol zij moet spelen. Wanneer moet de provincie loslaten of zelfs pas op de plaats maken?


De pilots zijn naar verwachting te hergebruiken in andere gemeenschappen. Daarmee levert het een impuls op aan de opgave om de leefbaarheid in kleine kernen te vergroten.

Hoe houden we kleine kernen gezond?

(Voormalig) PS-leden aan het woord