NUFFIELD SCHOLARSHIP VOOR
JONGE AGRARIERS

Voor de aanpak van het vraagstuk bodemdaling is gekozen voor een bottum-up benadering: het Nuffield Scholarship. Met die aanpak beoogde het IFL bij grondeigenaren (nog) meer bewustwording over de gevolgen van bodemdaling op de lange termijn. Via het Nuffield Scholarship volgden jonge agrariërs twee jaar een internationale leiderschapsopleiding ‘van boeren voor boeren’. Dit doen deze agrariërs vanuit de vraag: Hoe kan je economisch verantwoord en duurzaam boeren bij een hoog waterpeil?

De Stichting Nuffield begeleidde de agrariërs daarin. De provincie volgde hun ontwikkelingen nauwgezet en stimuleerde om de opgedane kennis hierover te delen. Jaco de Groot, Rick de Vor en Jeroen van Wijk zijn de jonge agrariërs die de afgelopen jaren met steun van het IFL zijn begeleid. Zij vormen nu een bron van inspiratie en informatie voor andere boeren in hun omgeving en treden zodoende op als ambassadeurs.

Zo is er een bottom-up netwerk van agrarische ondernemers ontstaan die in nauw contact met de overheid duurzame initiatieven in bodemdalinggevoelig gebied verder vormgeeft. Het Nuffield Scholarship zal blijvend worden ondersteund via de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

DE INNOVATIEVE AANPAK

Met het ondersteunen van bevlogen agrariërs die zich terdege bewust zijn van het urgente vraagstuk bodemdaling is, door middel van het Nuffield Scholarship, uitgegaan van de kracht van de peer-to-peer benadering. Wat zoveel wil zeggen als kennisuitwisseling op basis van gelijkwaardigheid.

Deze kennisuitwisseling van boer tot boer komt niet in een dag tot stand maar zal over een langere periode zijn waarde moeten bewijzen. Tijdens de programmaperiode is hiervoor een stevige basis gelegd.

Stichting Nuffield over de impuls aan de
maatschappelijke opgave:

"Via het Nuffieldprogramma geeft de provincie Utrecht een impuls aan de maatschappelijke opgave bodemdaling. Jonge agrariërs die het bodemdalingsprobleem letterlijk op hun bedrijf voelen, krijgen de kans om op zoek te gaan naar vernieuwende manieren om te boeren in een bodemdalingsgevoelig gebied. Door deel te nemen aan Nuffield zoekt de provincie naar het teweegbrengen van veranderingen op het gebied van bodemdaling."

IMPULS AAN DE OPGAVE

Door de toekomst naar voren te halen en te vertalen naar het heden, zijn we in staat (nog) meer bewustwording in het gebied te creëren en nieuwe kansrijke ideeën te stimuleren. Door het Nuffield Scholarship op te nemen in de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart, kan deze manier van bewustwording en inspiratie worden voortgezet en zich langzaam verder door het gebied verspreiden.

Jonge agrariërs over het Nuffield Scholarship

Jonge agrariër Wilco den Boer over de peer-to-peer benadering

Nuffielder Jaco de Groot
op Twitter

image

Nuffielder Rick de Vor
op Facebook

image

Nuffielder Jeroen van Wijk
op Youtube