NATUURPRIJS
DE GROENE KROON 2019

In 2019 organiseerde de provincie de tweede editie van de natuurprijs Groene Kroon, met als specifiek thema 'Natuur in en rond de bebouwde omgeving'. De prijsvraag sluit onder meer aan op de ‘Utrechtse aanpak’, waarbij de provincie Utrecht gemeenten, woningcorporaties, particulieren en bedrijven stimuleert om natuurinclusief te bouwen.

De provincie heeft in de opzet van deze tweede editie van de Groene Kroon echter ook nadrukkelijk naar raakvlakken gezocht met andere provinciale programma’s, zoals Binnenstedelijke ontwikkeling, Klimaatadaptatie en Gezonde Leefomgeving. Tijdens de prijsuitreiking op 18 september 2019 werd in twee categorieën een winnaar gekozen.

De Utrechtse Steen won de natuurprijs in de categorie ‘kleine initiatieven’ (zoals particulieren en kleine bedrijven) en Groene Werkplekken 2.0 ging naar huis met de prijs in de categorie ‘grote initiatieven’ (denk aan woningcorporaties, bouwbedrijven en ontwikkelaars). In totaal ontving de provincie voor deze tweede editie maar liefst 55 inzendingen, 15 meer dan in 2017.

DE INNOVATIEVE AANPAK

Met deze vernieuwde aanpak in 2019 heeft de provincie gehoor gegeven aan de aandachtspunten die naar voren kwamen uit het evaluatieonderzoek van de eerste editie van natuurprijs de Groene Kroon in 2017. De natuurprijs als innovatieve aanpak is daarmee verder verbeterd. Er zijn bijvoorbeeld meerdere video’s ontwikkeld waarin verschillende mensen uit het vakgebied oproepen om mee te doen aan de Groene Kroon en het bereik van een bredere doelgroep lijkt te zijn gerealiseerd.

IMPULS AAN DE OPGAVE

Met de tweede editie zocht de provincie nadrukkelijker de integratie op met andere beleidsvelden. Op die manier draagt natuurprijs de Groene Kroon niet alleen bij aan het bevorderen van initiatieven van derden, maar vergroot het ook het bewustzijn over de mogelijkheden van natuurinclusieve ontwikkelingen in de bebouwde omgeving.


Met de eerste editie van de Groene Kroon werd een brede doelgroep van individuen en organisaties bereikt die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in de zorg voor onze natuur: van particuliere initiatiefnemers tot vrijwillige en professionele natuurorganisaties. Ook veel van de gemeenten in de provincie Utrecht toonden belangstelling voor het verspreiden van de boodschap, evenals in deelname aan de natuurprijs. Bovendien vertelde de provincie Utrecht via natuurprijs Groene Kroon het brede publiek dát zij zorgt voor onze natuur.


Voor de tweede editie richtte de provincie zich opnieuw op dezelfde brede doelgroepen. Daarnaast wilde de provincie, ingegeven door het thema ‘Natuur in en rond de bebouwde omgeving’, ook nieuwe doelgroepen bereiken, zoals projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Die opzet lijkt te zijn geslaagd.


De naamsbekendheid van de Groene Kroon is gegroeid. Dat is onder meer te merken aan de verschillende verzoeken die de organisatie van de Groene Kroon heeft binnen gekregen. Zo gaat bijvoorbeeld KIEM, een natuurregeling van het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht, alle initiatieven benaderen om te bekijken of zij het initiatief financieel verder kunnen helpen.

Natuurprijs de Groene Kroon 2019 in beeld

Video: oproep door juryvoorzitter
Fiona van 't Hullenaar

Video: oproep door De Buurjongens,
winnaar publieksprijs 2017

Video: oproep door stadsecoloog
Fenneke van der Vegte

Artikel over de lancering in
vakblad 'Groen' (april 2019)

image

Artikel over de prijsuitreiking in
vakblad 'Groen' (december 2019)

image