NATUURPRIJS
DE GROENE KROON 2017

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 2017 is de provincie Utrecht, net als alle andere provincies, verantwoordelijk voor bijna alle natuurtaken. Het belangrijkste doel van de Wnb is de bescherming van biodiversiteit: de variatie aan wilde planten en dieren. In 2017 ontwikkelde en lanceerde de provincie de Groene Kroon: een natuurprijs waarmee iedereen wordt gestimuleerd om te helpen onze bijzondere Utrechtse natuur te beschermen.

De eerste editie resulteerde in veertig inzendingen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn twee winnaars gekozen: de juryprijs voor De Melksteeg en de publieksprijs voor De Buurjongens.

In het nazorgtraject heeft de provincie ook niet-winnende initiatiefnemers ondersteund met doorverwijzingen naar potentiële partners, met gesprekken om te kijken hoe de provincie kan helpen bij de realisatie van het initiatief en door initiatiefnemers te attenderen op verschillende financiële hulpmiddelen.

DE INNOVATIEVE AANPAK

In natuurprijs de Groene Kroon vond de provincie een innovatieve manier om haar vier doelstellingen te bereiken:

  • Bijdragen aan meer biodiversiteit.
  • Meer bekendheid en betrokkenheid van de inwoners van provincie Utrecht bij de natuur en het natuurbeleid.
  • Inzicht in nieuwe ideeën en bestaande initiatieven.
  • Erkenning van gerealiseerde initiatieven.


Door te kiezen voor een natuurprijs, sloeg de provincie twee vliegen in één klap. Enerzijds bevordert deze aanpak de bijdrage van initiatiefnemers aan het beschermen en vergroten van de biodiversiteit, en aan natuurontwikkeling in de provincie. Maar de natuurprijs zorgt ook voor meer algemene bekendheid over het provinciale natuurbeleid.


De provincie koos bij de uitvoering voor het inzetten van een gespecialiseerd bureau met zeer goede connecties in de brede ‘natuurwereld’. Mede daardoor kreeg de natuurprijs niet alleen bekendheid bij de gebruikelijke partijen, maar wisten ook veel ongebruikelijke partijen zoals een vastgoedontwikkelaar, een bank en broedplaatsen van kunstenaars, de weg naar de provincie te vinden.

IMPULS AAN DE OPGAVE

Hoewel het door de meervoudige doelstelling lastig is om de overall effectiviteit van de natuurprijs als instrument te bepalen, blijkt uit onderzoek dat natuurprijs de Groene Kroon een succesvolle formule is die mooie resultaten heeft geboekt. Via de Groene Kroon bereikte de provincie een breed en divers publiek over het provinciaal natuurbeleid, heeft de provincie succesvolle projecten in de spotlights kunnen zetten en zijn veel nieuwe initiatieven sinds de prijsuitreiking met hulp van de provincie dichterbij realisatie van hun plannen gekomen.


De gewenste aandacht voor het natuurbeleid van de provincie is niet alleen gerealiseerd door de organisatie van natuurprijs de Groene Kroon. Ook de spin-off via een bij de prijsuitreiking uitgedeeld kwartetspel en een fototentoonstelling van de 41 icoonsoorten heeft daar aan bijgedragen en doet dat nog steeds.


Het onderzoek leverde ook een aantal punten van aandacht, die zijn doorvertaald in de tweede editie van natuurprijs de Groene Kroon.

Natuurprijs de Groene Kroon 2017 in beeld

Video genomineerde:
De Melksteeg

Video genomineerde:
Voedselbos Amersfoort

Video genomineerde: Paddenstoelenbeheer

Versterken van provinciale ambities en private initiatieven

Beeldverslag prijsuitreiking 2017

image

Column jurylid Koos Dijksterhuis

image

Resultaat spin-off:
Fruitbomen op schoolpleinen

Winactie kwartetspel icoonsoorten
op Facebook

image