MERWEDEKANAALZONE

Vraagstukken gerelateerd aan verdichting, transformatie, gezonde stad en klimaat komen samen in de Merwedekanaalzone. Het gebied leent zich daardoor goed voor ontwerpend onderzoek naar een klimaatadaptieve en gezonde stad: een klimaatadaptieve openbare ruimte in de Merwedekanaalzone als woningbouwlocatie, waarbij de nadruk ligt op het ruimtelijk ontwerp. Het onderzoek is in 2017 afgerond en het resultaat is input voor de verdere planontwikkeling voor deze belangrijke Utrechtse binnenstedelijke woningbouwlocatie.

DE INNOVATIEVE AANPAK

In deze casus zijn via ontwerpend onderzoek, met verschillende scenario’s, de toekomstmogelijkheden van de Merwedekanaalzone verkend. Hiermee konden ontwerpers en opdrachtgevers met verschillende partijen op zoek te gaan naar welke toekomsten ze zouden willen realiseren. Het gaf bovendien inzicht in de mogelijkheden.

IMPULS AAN DE OPGAVE

Het onderzoek leidde tot meer inzicht bij samenwerkende overheden. De klimaatbestendige scenario’s uit het onderzoek worden ook bij andere binnenstedelijke verstedelijkingsopgaven ingezet, zoals in Veenendaal en Nieuwegein.

Het ontwerpend onderzoek Merwedekanaalzone in beeld

Landschapsarchitect over de waarde van
het ontwerpend onderzoek Merwedekanaalzone

Rapport ontwerpend onderzoek Merwedekanaalzone

image