JONGEREN BETREKKEN BIJ
DE ENERGIETRANSITIE

Jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd in reguliere participatieprocessen. En dat terwijl hun belang bij energietransitie groot is en overheden geïnteresseerd zijn in hun mening en inbreng. Samen met gemeente De Bilt en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zette de provincie een pilot op om jongeren te betrekken bij de dialoog over energietransitie en klimaatverandering.

DE INNOVATIEVE AANPAK

In de casus is een doelgroep aangesproken waarmee de samenwerkende partijen niet regulier in aanraking komen. Er is geëxperimenteerd met nieuwe manieren om de stem van jongeren te laten horen in de energiedialoog.


Medio 2018 is gestart met een jongerencampagne op social media om jongeren uit de gemeente De Bilt al ‘swipend’ hun mening te vragen over de energietransitie met de tool Swipocratie. De campagne is succesvol afgerond. Het leverde 239 deelnemende jongeren op en geeft inzicht in de manier waarop deze jongeren tegen energietransitie aankijken. Van de 239 deelnemende jongeren gaf zo’n 50 van hen aan verder mee te willen denken over energietransitie in gemeente De Bilt. In oktober 2018 vond met een aantal van deze jongeren een ontwerpsessie plaats. Tijdens deze ontwerpsessie hebben jongeren door middel van serious gaming een energieneutrale gemeente De Bilt ontworpen.

Natuur en Milieufederatie Utrecht over de impuls aan de maatschappelijke opgave:

"Jongeren betrekken bij de energiedialoog heeft een positieve impact op de energietransitieopgave. De provincie heeft hier met financiering en projectcoördinatie aan bijgedragen. In de casus ‘Jongeren betrekken bij energietransitie’ heeft de provincie ervaring opgedaan met jongerenparticipatie. Hoe zorg je dat een groep, die eerder nog niet werd gehoord werd, meedoet aan het maatschappelijk debat? Hoe kunnen jongeren hun mening geven en meedenken?"

IMPULS AAN DE OPGAVE

De Bilt heeft met het bereiken van jongeren in haar gemeente een nieuwe doelgroep aangeboord die betrokken is bij de dialoog over energietransitie. Door de opvolging van de pilot zal de betrokkenheid van deze doelgroep de komende jaren steeds groter worden.


Na de afronding van deze pilot bleek er veel interesse vanuit andere gemeenten. Daarom is het project onder de naam Watt Nou! inmiddels in elf andere gemeenten in de provincie Utrecht gelanceerd. NMU is de trekker van Watt Nou!, met een financiële bijdrage vanuit het programma Energietransitie van de provincie Utrecht.

Swipocratie in gemeente De Bilt in beeld

Video: eerste campagnefilm Swipocratie

Video: tweede campagnefilm Swipocratie

Video: Aftermovie over de ontwerpsessie

Probeer Swipocratie

image

Infographic resultaten Swipocratie

image

Infographic ontwerpsessie

image