Aanbevelingen voor de provincie Utrecht over:

IMPULS AAN DE OPGAVE

Experimenteren leidt ertoe dat de provincie en ook haar samenwerkingspartners meer openstaan voor nieuwe inzichten rond complexe maatschappelijke opgaven. Iedere casus ondersteund door het IFL heeft daarmee, in meer of mindere mate, een impuls gegeven aan die opgaven.


Een impuls wordt onder andere gegeven door de omgeving op een vernieuwende manier bij een maatschappelijk vraagstuk te betrekken. Bijvoorbeeld de drie jonge agrariërs die met steun van het IFL een internationale leiderschapsopleiding ‘van boeren voor boeren’ volgden, waarmee zij werden uitgedaagd na te denken over een duurzame bedrijfsvoering in bodemdalinggevoelig gebied. De opgedane kennis delen zij vervolgens met collega-agrariërs en met andere belanghebbenden.

Een ander voorbeeld vond plaats in de gemeente De Bilt. Daar werden jongeren via een aansprekende campagne en de innovatieve digitale tool Swipocratie betrokken bij de energietransitie. Een succesvolle aanpak die inmiddels in elf Utrechtse gemeenten op herhaling gaat.


Ook als de uitkomst anders is dan van tevoren verwacht, kunnen we spreken van een impuls. Zo bleek het opstarten van een loket voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB-loket) veel meer voeten in de aarde te hebben dan aanvankelijk gedacht. De opgedane kennis wordt meegenomen in de doorontwikkeling van het VAB-loket. Dit en het feit dat de VAB-problematiek nu op de politieke agenda staat, zijn impulsen voor de opgave ‘Functies wijzigen in het landelijk gebied’.

Om als provincie soepel te kunnen meebewegen met de snel veranderende maatschappij, is het van belang dat het binnen de provinciale organisatie meer een gewoonte wordt om nieuwe, (beter) passende werkvormen uit te proberen in een research & development-achtige setting. Door te experimenteren ontstaat ontvankelijkheid voor onverwachte, maar zeer waardevolle inzichten. Op deze manier kan de provincie nieuwe impulsen geven aan complexe maatschappelijke opgaven.