Dit is de Eindrapportage van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019. Op 17 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten deze Eindrapportage vastgesteld.

Heb je vragen of opmerkingen over de Eindrapportage van het IFL? Neem dan contact met ons op.