CAMPING ONBESTEMD 2018

In de setting van Camping Onbestemd hebben gebruikelijke en veel minder gebruikelijke gesprekspartners in juni 2018 twee dagen lang met elkaar gezocht naar oplossingen voor bodemdaling in het veen. Onder andere ‘Nuffielder’ Jaco de Groot pitchte daar zijn ideeën over bedrijfsvoering in het veenweidegebied.

DE INNOVATIEVE AANPAK

Het evenement Camping Onbestemd werd voor gebruikelijke en ongebruikelijke gesprekspartners georganiseerd in een informele setting van een camping op een boerderij, in het bodemdalinggevoelige gebied. Gedurende twee dagen op de camping werden deelnemers ondergedompeld in de problematiek van bodemdaling. Dit zorgde voor een brede kennisuitwisseling en volop inspiratie over het vraagstuk.

IMPULS AAN DE OPGAVE

Camping Onbestemd zorgde voor het bij elkaar brengen van partijen en perspectieven, zodat alle betrokkenen elkaar weten te vinden als het gaat om samenwerken aan de bodemdalingsopgave.

Camping Onbestemd 2018 in beeld

Korte impressie van Camping Onbestemd 2018

After movie over Camping Onbestemd 2018