Op 13 januari 2020 heeft de provincie Utrecht de Informatiebijeenkomst Aardwarmte georganiseerd. Een druk bezochte bijeenkomst waarin veel kennis over aardwarmte is gedeeld. Onder andere door TNO en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. In dit magazine staan de belangrijkste conclusies en handige doorverwijzingen naar nieuwe bronnen.


Energiebeheer Nederland (EBN) deelde tijdens de informatiebijeenkomst dat de provincie Utrecht een relatief hoog verwachtingspotentieel kent voor aardwarmte. Terecht ook dat aardwarmte een belangrijke plek heeft gekregen in het Programmaplan Energietransitie 2020-2025 dat op 29 januari 2020 door Provinciale Staten van de provincie Utrecht is vastgesteld.


Veilige en verantwoorde winning van aardwarmte staat voorop voor de provincie Utrecht. Dat dat mogelijk is, bleek ook uit de presentatie van Staatstoezicht op de Mijnen. Daarin kwam naar voren dat we aardwarmte op een veilige manier voor mens en milieu mogelijk is. Als de randvoorwaarden vooraf maar goed zijn ingevuld.


Als provincie Utrecht volgen we alle initiatieven dan ook op de voet. Met de recente oprichting van het Informatie & Consultatie Orgaan Aardwarmte (ICO) krijgen we daarbij extra ogen en oren aangereikt. Op naar veilige en verantwoorde winning van aardwarmte om een duurzame provincie te realiseren! Bij dezen roep ik daarom alle bestuurders op om het voorbeeld van Huib van Essen als gedeputeerde Energietransitie te volgen en het manifest aardwarmte te ondertekenen.


Ik wens u veel leesplezier en zie u graag terug op een volgende bijeenkomst!


Roelof Mulder

Programmamanager Energietransitie, provincie Utrecht