02Sfeerverslag bijeenkomst aardwarmte 13 januari 2020

Bestuurders proeven van aardwarmte


“Er zullen de komende jaren wel veel ontwikkelingen zijn”

Duurzame aardwarmte is misschien hét alternatief voor wijken die van het aardgas af moeten. Maar hoe dan? Is het veilig? Kan het in mijn gemeente? Wat is mijn rol? Met die vragen in het achterhoofd trokken wethouders, Staten- en raadsleden en andere bestuurders uit de provincie Utrecht naar een informatieavond over techniek, beleid, regelgeving, veiligheid en potentieel van aardwarmte.

Nog niet alle vragen konden al worden beantwoord. “Ik weet al veel meer. Maar aardwarmte helpt mij nu nog niet om wijken van het aardgas af te halen,” zeiden enkele aanwezigen.


Megaklus

De grote bestuurlijke interesse in aardwarmte is snel verklaard, want gemeenten en energieregio’s staan voor een megaklus. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat eind 2021 plannen op tafel liggen voor het aardgasvrij maken en verduurzamen van alle 7,5 miljoen woningen in Nederland.

Daarvoor is tot 2050 de tijd, maar sommige wijken zijn al vóór 2030 aan de beurt. Dus zoeken gemeenten naar een alternatief: groen gas, elektrische of hybride warmtepompen of warmtenetten met een duurzame bron. Tegelijk moet in Regionale Energie Strategieën (RES’en) staan welke warmtebronnen beschikbaar zijn voor bestaande of nog aan te leggen warmtenetten.

Aardwarmte is misschien zo’n bron. De provincie Utrecht wil de bestuurders op pad helpen met de informatieavond op 13 januari 2020. Daarin werd duidelijk dat aardwarmte slechts in een enkel geval deel zal uitmaken van de plannen in 2021 maar dat er de komende jaren wel veel ontwikkelingen zijn.


Lees verder onder de afbeelding.

"De toon is positief, maar we hebben ook weerstand te overwinnen.”

Voorbereidingen

Er gebeurt nu al veel op gebied van aardwarmte in Nederland. Er bestaan al 22 projecten (doubletten) die aardwarmte winnen van een kilometer of drie diep, voornamelijk voor tuinbouwkassen. Tegelijk treft de overheid voorbereidingen om aardwarmte grootschalig in te passen in de energietransitie. Er zijn subsidies, vergunningstrajecten worden vernieuwd, kennis wordt verzameld en via EBN wil de overheid ook participeren in projecten. De informatieavond was ook het informele startschot voor het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) voor aardwarmte, dat op initiatief van de provincie Utrecht is gestart om alle partijen, bestuurders, inwoners en bedrijven, onafhankelijke informatie te geven.


Onderzoek

De informatieavond maakte duidelijk: grootschalige toepassing kan pas als we veel meer weten over de ondergrond. In aardgas-wingebieden is die vrij goed bekend. Daarbuiten, zoals in de provincie Utrecht, nog niet. Het SCAN-programma van EBN haalt die achterstand de komende jaren in door oude gegevens opnieuw te interpreteren met moderne computers en door nieuwe metingen te doen.

Aan de voorwaarden wordt gewerkt, maar daarmee is er nog geen liter warm water opgepompt. Of er veilig en verantwoord voldoende warm water kan worden opgepompt, is pas echt duidelijk als een put is geslagen naar het hete water.


En dat is precies waarom iedere aanwezige op de informatieavond het komende jaar met grote interesse kijkt naar het LEAN-project. Warmtebron, een consortium van bedrijven, heeft na twee jaar voorbereiding gekozen om mogelijk een proefboring te doen in Nieuwegein, waar het grootste stadswarmtenet van Nederland ligt. Als alles goed gaat, gaat de proefboring begin 2021 van start.


De voorbereidingen zijn nog in volle gang. De exacte plaats van de putten (een voor productie, een voor retour) moet nog worden bepaald. Ook de vergunningen moeten nog worden afgerond. Intussen is Warmtebron al wel in gesprek met de omwonenden. Remco van Ee van Warmtebron: “Dat is een wezenlijk onderdeel van dit onderzoekstraject. We leggen uit en leren zo ook wat de zorgen zijn van de omwonenden. De toon is positief, maar we hebben ook weerstand te overwinnen.”