Zie hier alle sprekers tijdens de bijeenkomst over aardwarmte op 13 januari 2020 inclusief de presentaties!

Harmen Mijnlieff

TNO


Wat is Aardwarmte?

Mark Hooftman

Ministerie van EZK


Rijksbeleid voor aardwarmte

Robert Mout

Staatstoezicht op de Mijnen


Veilige en verantwoor-
delijke ontwikkeling voorop

Timme van Melle

EBN


Voortgang Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN)

Remco van Ee

Warmtebron Utrecht


Onderzoeks-boring Lean

Bert van der Zwaan

ICO


Waarom, wat en hoe?